پانی آباد

وبلاگ اختصاصی اعضا ایرانی سایت پانورامیو

برندگان مسابقه

لیست دوستانی که تاکنون در مسابقات سایت برنده شده اند

terrifying corridor (July contest)

Honorable mentions - Persian lens

HDR of Sun (contest winner... First prize)

Majid salehyar

First prize- Travel  April 2009

Martian mountains, Bushehr Province, Iran  2کوه های مریخی

Mahdi Kalhor

Second prize -Unusual Location  August 2009

 

Colors (Marl Formations) -August 2009  Photo Contest Winners-Honorable mentions

Bahram Ardebili

Honorable mentions - Travel  August 2009

Sun is melting in the sea(December contest) Title by Admin kazemi (honorable mention)

mohammad.farkoosh

Honorable mentions Unusual Location  December 2009


 ++Taleghan++1

Almassi

Unusual Location Second prize  May 2010

 

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir